top of page
Zuzana Bilska B (2)invert.png

všeobecné obchodné podmienky

Objednávkou v rezervačnom systéme objednávateľ súhlasí s všeobecnými obchodnými podmienkami BILSKA Beauty, rovnako so spracovaním  a uchovaním osobných údajov výhradne na účely evidencie rezervácie a na účely spojené s vykonaním služby podľa rezervácie objednávkovom systéme uverejnenom na www.bilskabeauty.com​.

Zmena/ zrušenie zarezervovaného a potvrdeného termínu:

Objednávateľ vybranej služby v online rezervačnom systéme umiestnenom na www.bilskabeauty.com má právo zrušiť vykonanú a potvrdenú rezerváciu najneskôr  48 hodín pred jej konaním, v tomto prípade bude záloha vrátená v plnej výške na bankový účet objednávateľa. V prípade akejkoľvek zmeny alebo zrušenia potvrdenej rezervácie po uplynutí 48hodinovej lehoty pred ptvrdeným termínom, objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej zálohy za rezerváciu. Zrušenie rezervácie je možné výhradne mailom na: rezervacie.bilska@gmail.com

BILSKA Beauty si vyhradzuje právo na zrušenie potvrdenej rezervácie kedykoľvek aj po uplynutí 48 hodinovej lehoty pred zákrokom. Objedávateľ v tomto prípade má nárok na vrátenie zaplatenej zálohy za rezerváciu termínu v plnej výške. Objednávateľ v tomto prípade nemá nárok na náhradu iných výdavkov spojených s dostavením sa na rezervovaný termín zo strany BILSKA Beauty. Objednávateľovi bude v prípade záujmu poskytnutý náhradný termín podľa kapacitnej dostupnosti.

Príchod objednávateľa na zarezervovaný potvrdený termín:

Maximálna tolerancia meškania na zarezervovaný potvrdený termín zo strany objednávateľa je 15min. Po uplynutí tejto stanovenej lehoty objednávateľ stráca nárok na vykonanie zákroku, náhrada rezervácie je možná iba v prípade aktuálnej dostupnosti termínu v rezervačnom systéme. Objednávateľ následne v prípade záujmu o novú rezerváciu môže zopakovať rezervačný proces cez online rezervačný systém umiestnený na www.bilskabeauty.com podľa stanovených rezervačných podmienok a dostupnosti.  

 

Objednávateľ rezervácie berie na vedomie nasledovné: 

V deň konania zrealizovanej a potvrdenej rezervácie v online rezervačnom systéme umiestnenom na www.bilskabeauty.com sa objednávateľ dostaví bez prebiehajúcich kontraindikácii uvedených na stránke www.bilskabeauty.com v sekcii POKYNY PRED, ktoré by mohli brániť vykonaniu objednanej služby. V prípade nedodržania tohto bodu objednávateľ stráca nárok na vykonanie zákroku a náhradu rezervácie. 

 

Stanovenie termínu korektúry: 

BILSKA Beauty umožní objednávateľovi objednanie sa na termín korektúry do 8 týždňov od prvého zákroku. Na korektúru sa objednáva osobne v štúdiu v deň konania prvého zákroku. Korektúra do 8 týždňov je v cene každého zákroku. Ak sa na dohodnutý termín korektúry nedostavíte, nemáte nárok na vrátenie žiadnej časti zaplatenej sumy za zákrok. Termín korektúry je možné z vážnych dôvodov presunúť iba jeden krát. Ak sa nedostavíte na presunutý termín korektúry, na korektúru strácate nárok a ďalší termín Vám nebude poskytnutý.    

Príjemca osobných údajov: 

BILSKA s.r.o.

Rudolfa Mocka 2A

Bratislava

84104

IČO: 53588461

DIČ: 2121427363

Zápis: Okr. súd Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 150654/B

V zastúpení: Zuzana Šima Bilská

 

bottom of page