Zuzana Bilska B (2)invert.png

všeobecné obchodné podmienky

  • Objednávkou v našom rezervačnom systéme objednávateľ súhlasí s všeobecnými obchodnými podmienkami BILSKA Beauty, rovnako so spracovaním  a uchovaním osobných údajov výhradne na účely evidencie rezervácie a na účely spojené s vykonaním služby podľa rezervácie v našom objednávkovom systéme uverejnenom na www.bilskabeauty.com

  • Zmena/ anulácia zarezervovaného potvrdeného termínu 

Objednávateľ vybranej služby v online rezervačnom systéme  umiestnenom na www.bilskabeauty.com má právo zmeniť alebo anulovať vykonanú a potvrdenú rezerváciu najneskôr do 48 hodín pred jej konaním. V prípade akejkoľvek zmeny zo strany objednávateľa na vykonanej potvrdenej rezervácii po stanovenej 48 hodinovej lehote, objednávateľ stráca nárok na náhradu rezervácie. Zmena potvrdenej rezervácie pred 48 hodinovou lehotou opísanou v predošlej vete, prebieha anuláciou zo strany objednávateľa a následným opätovným rezervačným procesom zo strany objednávateľa viazaným k online rezervačnému systému umiestnenému na www.bilskabeauty.com

BILSKA Beauty si vyhradzuje právo na zrušenie potvrdenej rezervácie kedykoľvek aj po uplynutí 48 hodinovej lehoty pred zákrokom. Objednávateľ v tomto prípade nemá nárok na náhradu iných výdavkov spojených s dostavením sa na rezervovaný termín zo strany BILSKA Beauty.

  • Príchod objednávateľa na zarezervovaný potvrdený termín 

Maximálna tolerancia meškania na zarezervovaný potvrdený termín zo strany objednávateľa je 10min. Po uplynutí tejto stanovenej lehoty objednávateľ stráca nárok na náhradu rezervácie.  Objednávateľ následne v prípade záujmu o novú rezerváciu môže zopakovať rezervačný proces viazaný k online rezervačnému systému umiestnenému na www.bilskabeauty.com podľa stanovených rezervačných podmienok.  

 

  • Objednávateľ rezervácie berie na vedomie nasledovné: 

V deň konania zrealizovanej a potvrdenej rezervácie v online rezervačnom systéme umiestnenom na www.bilskabeauty.com sa objednávateľ dostaví bez prebiehajúcich kontraindikácii, ktoré by mohli brániť vykonaniu objednanej služby. V prípade nedodržania tohto bodu objednávateľ stráca nárok na náhradu rezervácie a rovnako stráca aj nárok na refundáciu uhradeného rezervačného poplatku viazaného k online rezervácii vykonanej na www.bilskabeauty.com.  Objednávateľ následne v prípade záujmu o novú rezerváciu môže zopakovať rezervačný proces viazaný k online rezervačnému systému umiestnenému na www.bilskabeauty.com podľa stanovených rezervačných podmienok. 

 

Kontraindikácie permanentného make-upu: 

-alergická reaktivita kože 

-gravidita 

-dojčenie  

-prebiehajúce herpesové ochorenie 

-užívanie antibiotík v čase konania zákroku 

-užívanie liečby Retinoloidami (vysoké dávky vitamínu A) v čase konania zákroku 

-vysoký krvný tlak 

-cukrovka 

-iné kožné ochorenia 

-problémy s hojením kože 

-náchylnosť na tvorbu keloidných jaziev 

-autoimunitné ochorenia 

-invazívne estetické ošetrenia v okolí vybranej tetovanej oblasti realizované tesne pred zákrokom /min doba odstupu medzi jednotlivými zákrokmi je 14 dní 

-čerstvé  opálenie (zákrok je možné vykonať v odstupe minimálne 7 dní po opaľovaní a 21 dní pred plánovaným opaľovaním sa na slnku/soláriu) 

 

  • Stanovenie termínu dotetovania zákroku 

BILSKA Beauty umožní objednávateľovi objednanie na termín dotetovania buď prostredníctvom rezervačného formulára umiestneného na www.bilskabeauty.com (do vyčerpania termínov) alebo objednaním prostredníctvom e-mailovej objednávky na rezervacie.bilska@gmail.com, prípadne objednaním cez messenger na fcb stránky/ ig profil Zuznana Bilská. Cena dotetovania je závislá od odstupu od absolvovaného termínu tetovania, tj. termín dotetovania nie je zahrnutý v cene prvého zákroku a objednáva sa osobitne. Cena dotetovania je uverejnená v sekcii CENNÍK. 

Príjemcovia osobných údajov: 

-MAXX Beauty group s.r.o., so sídlom na Športovej ul. č.7, 84104 Bratislava, Slovenská republika